Důležité informace

Plavební komory

Před příjezdem do komory vždy zavolejte na kontaktní údaje (telefonicky nebo vysílačkou; Labe kanál VHF 14, Vltava kanál VHF 9). Ohlašte jméno vaší lodě a zda přijíždíte po proudu nebo proti proudu. Obsluha komor má často pouze pohotovost a není fyzicky přítomná na komoře. Navíc vám po domluvě komoru připraví. Obsluha se většinou při proplavování komorou přijde zeptat, kam jedete a příslušné komory budou s vámi počítat. I tak je dobré několik minut před příjezdem zavolat a připomenout se. Celá řada komor na Vltavě (Kamýk, Štechovice, Vrané, Modřany) má pravidlo, že z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny.  Vzhledem k velmi malému provozu na českých řekách (vyjma Smíchova) není velký problem domluvit se na jiném času. Smíchov je ideální proplavovat ráno nebo večer při menším provozu. Počítejte se zdržením na komoře. Jeďte do komory podle instrukcí obsluhy a vždy až po poslední větší lodi.

Komory jsou vcelku solidně připraveny na malá plavidla. (I když s přípravou například v Holandsku se to nedá srovnávat, zde mají většinou u vyšších komor železnou tyč. Po které doukloužete pohodlně nahoru či dolů). Pro uvázání je možno využít vazáky ve zdi s cca 2 m odstupy, schůdky nebo vazáky nad komorou. Pro menší plavidla je dobrý způsob uchycení na přídi, kdy motorem držíte loď u zdi nebo lanem navázaným na přední a zadní část lodi. Střed pak provlékáte vazáky případně žebříkem. Nikdy nevažte lano napevno! Vždy ho musíte být schopní rychle sundat. Štechovice mají plováky, které s vámí pojedou komorou. Pozor na proudění pri napouštění komory a od větších lodí. 

Plavební podmínky

Před vzplutím se podívejte na plavební omezení. Dobrý zdroj informaci je Labsko-vltavský informační systém (http://www.lavdis.cz/) a Státní plavební správa (http://plavebniurad.cz/). Státní plavební správa také komunikuje na VHF kanálu 80, kde se dozvíte i informace o počasí. Mimo sezónu je na některých komorách provoz velmi omezen nebo zastaven. Štrekov je často uzavřen kvůli nedostatku vody.

Kotvení

Největší bolest plavby na českých řekách. Vývazišt s kvalitním zázemím je několik a s vlastní bezínovou pumpou pouze tři. Zajímavá kotviště najdete na naších stránkách nebo i lokalizované na mapě. Další možností je kotvení s vyvázaním na břehu nebo na kotvě. Záleží na lokálních podmínkách. V poslední době stát prostřednictvím ŘVC ČR masivně investuje do nových přístavišť. Ta maji vždy bezpečná mola, přípojku elektřiny a v některých případech i vody. K čerpání energií je potřeba předplacená karta.

Pravidla vodního provozu

Pravidla provozu jsou upravena vyhláškou Ministerstva dopravy. Selské pravidlo říká. že přednost má velká loď, pracovní stroj, přívoz a loď jedoucí zprava. Pak je dobré se orientovat v signálních břehových a plovoucích znacích. Levá strana plavební dráhy je ta, kde máte srdce, když stojíte po proudu :-) Na té straně máte také červené poziční světlo lodě, ale zelenou bóji. Občas potkáte velké lodě, které maji modré světlo/znak na levoboku. Když je rozsvítí nebo vztyčí znak, tak je máte předjet zleva (v ČR jsem neviděl).