Postupně expirují průkazy opravňující k řízení malých plavidel. Nezapomeňte je obnovit. Jedná se jen o administrativní cvičení.