Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách omezení plavby na rok 2014