V prodeji je předplacená Přístavní karta umožnující čerpání energií v přístavech ŘVC ČR